Historia

W 1993 w przebudowanym i wyremontowanym lokalu przy ul. Krakowskie Przedmieście 20 zawiązana została spółka z o.o. pod nazwą Gabinety Lekarskie „Centrum” składające się z pięciu gabinetów specjalistycznych (Kardiologiczny, Okulistyczny, Dermatologiczny, Laryngologiczny oraz zespół praktyk lekarskich o wspólnej nazwie „Neurocentrum”.

Od 2001 r. liczba specjalistów uległa zwiększeniu a forma organizacyjna spółki została zmieniona i Firma działała jako spółka partnerska.

W lipcu i sierpniu 2004 Gabinety zostały przeniesione do nowej siedziby w budynku przy ul. Głębokiej 29.

Od 2015 roku przy ul. Głębokiej funkcjonują wyłącznie gabinety kardiologiczne